Tavoitteet

Tavoitteet
Messukylän Työväenyhdistyksen tavoitteena on toimia jäsentensä äänitorvena niin puoluepolitiikassa kuin kuntapolitiikassakin. Yhdistys kiinnittää huomiota kansalaisten epätasa-arvoon ja pyrkii painostamaan päättäjiä kansalaisnäkökulmasta