MTY sivistystyön pioneerina

Kirjoituksia

MTY perusti oman lainakirjastonsa jo suurlakkovuonna 1905 ja ajoi voimakkaasti Messukylän kansakoululaitoksen laajentamista. Vastustus tuli kunnan talopoikaistolta, joiden mielestä työväki ei turhaa sivistystä kaipaa. Oma kirjasto toimi vuosikymmeniä ja se sisälsi kaunokirjallisuutta, yhteiskunnallista asiaa ja runoja.  Työväentalo toimi aina 1980-luvulle saakka myös Messukylän kirjaston kotipaikkana. Yhdistyksen opinto-ohjaajien seuralehti TUOHUS, julkaisi 1929-1932 monia syvällisiä sivistyksellisiä ja yhteiskunnallisia juttuja. Tässä ote käsikirjoitetusta seuralehdestä vuodelta 1929:

”Meidän nykyaikaisten itseopiskelijain yhteisenä neuvottelupaikkana on ne monet opintokerhot, jossa toinen toisiamme tärkeimmissä asioissa tuetaan ja tehdään johtopäätöksiä, mikä on yleisesti työväen sivistyspyrinnöitten tarkoituksena ja meillä nykypäivän itseopiskelijain tukena on meidän maamme hyvin järjestetty Työväen Sivistysliitto”

Kommentoi